DUIVENPOSTPLUS
De site staat ter beschikking van duivenmelkers en duivenverenigingen

Op deze site kunnen duivenmelkers zich voorstellen of voorgesteld worden. De door u neutraal geschreven teksten kunnen worden aangeleverd en geplaatst ( max 2x A4).

Resultaten van vroeger en nu mogen als aanvullig dienen.

Verenigingen met of zonder site kunnen ook vermeld worden.

.