DUIVENPOSTPLUS
De site staat ter beschikking van duivenmelkers en duivenverenigingen

.

Op deze site kunnen duivenmelkers zich voorstellen of voorgesteld worden.

De door u neutraal geschreven teksten kunnen worden aangeleverd en geplaatst (max 2 x A4).

Resultaten van vroeger en nu mogen als aanvulling dienen.

Verenigingen met of zonder eigen site kunnen ook vermeld worden.